Steps to Apply Online

இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கும் படி நிலைகள்


 1. Candidate Registration

  விண்ணப்பதாரர் பதிவு

 2. Application Form Filling

  விண்ணப்பம் உள்ளீடு

 3. College and Course Selection

  பாடப்பிரிவுகள் & கல்லூரிகள் தேர்வு

 4. Payment of Application Fee

  விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்துதல்

 5. Application Download and Print

  விண்ணப்பம் பதிவிறக்கி அச்சிடுதல்

Registration

Only Registered Candidates Sign In

பதிவு செய்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மட்டுமான உள்நுழைவுForgot Password?
கடவுச் சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா?